Η ομάδα κατά τη διάρκεια της έρευνας κατέγραψε μεγάλες μεταβολές στην θερμοκρασία, ήχους , ομιλίες και αλλαγές στα ηλεκτρικά πεδία. Δείτε το βίντεο !!!