Η ομάδα μας επισκέφτηκε το κτήριο , έστησε τον εξοπλισμό και αμέσως ξεκίνησε την καταγραφή. Κατάγραφηκαν μεταβολές θερμοκρασίας , ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων , ήχους  και περίεργες μορφές στην θερμική κάμερα.