Η ομάδα μας πραγματοποίησε έρευνα στην Πηγή Φωκίδας και μελέτησε τον μύθο περί των Σταυρών που προστατεύουν το χωριό από τις κακόβουλες δυνάμεις. 

Καταγράψαμε μεταβολές στα όργανα , όχι όσες περιμέναμε βάση των διηγήσεων των κατοίκων.