Η ομάδα μας διαπίστωσε ότι όντως είχαν γίνει μάγια στο σπίτι , καταγράψαμε περίεργους ήχους , μεταβολές στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και καταγραψει μια περίεργη μορφή μέσα στο σπίτι. Βοηθήσαμε τον ιδιοκτήτη να διώξει αυτή την αρνητική ενέργεια από το σπίτι του και σήμερα ο ιδιοκτήτης δεν αντιμετωπίζει κανένα περίεργο φαινόμενο στην οικία του.