Οι Ιδιοκτήτες του σπιτιού υποστηρίζουν ότι εδώ και δύο χρόνια υπάρχουν μεταφυσικές δραστηριότητες στο σπίτι τους!!!

Περίεργοι ήχοι , εξαφανίσεις αντικειμένων, πόρτες να ανοίγουν από μόνες τους είναι μερικά από τα φαινόμενα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά!!!