Στην ημερήσια προσέγγιση του χώρου, εντοπίσαμε τα σημεία στα οποία εστιάσαμε την προσοχή μας κατά την διάρκεια της νυχτερινής μας έρευνας.

Καταγράψαμε μεγάλες μεταβολές στη θερμοκρασία, καθώς και ηλεκτρομαγνητικές. Επίσης κατά τη λήψη φωτογραφιών, εντοπίστηκαν κάποιες οι οποίες κεντρίσαν το ενδιαφέρον μας.